Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål.

O-Profil Plåt AB är Certifierat via NORDCERT.

Certifikat. EG-Intyg för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1:22009+A1:2011. O-Profil Plåt i Skurup AB