Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål.

O-Profil Plåt AB är Certifierat via NORDCERT.

Certifikat_2019