Välkommen till O-PROFIL PLÅT AB !

O-Profil Plåt AB finns i Skurups kommunsom ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan ås & hav. – En central plats i Öresundsregionen. Här i Nils Holgerssons hembygd finns ett rikligt småföretagande inom tillverkning, förpackning & jordbruk. Närheten till Öresundsbron, Kastrup- & Sturups flygplats samt goda väg- & järnvägs-förbindelser har upptäckts av kommunens drygt 1200 företag. O-Profil Plåt AB finns i direkt anslutning till väg E65 ca. 4 mil från Malmö. Vi tillverkar uteslutande kundanpassade produkter i Plåt. Ofta handlar det om fasadbeklädnad, lätt-, krönbalkar, rännor, rör, beslag och bleck.
Mats Olsson


Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se
 

PRODUKTER I BUTIKEN