O-Profil går på välbehövlig semester under v 27, 28 & V29, 6-24 Juli.
Inga utlev. av beställda produkter kommer att ske under dessa veckor.
Produkter som beställs under denna period kommer att lev. först i V 31.