Vi är ett företag som värnar om Miljön.

Vi värnar om det naturliga kretsloppet både när det gäller material och
återvinning i hela vår verksamhet.

Hundra procent av det skrot som genereras i verksamheten, återvinns.

O-Profil Plåt AB värnar det naturliga kretsloppet både när det gäller material och återvinning i hela vår verksamhet.Vårt agerande präglas av respekt för andras åsikter och värderingar.