Miljö

Vi är ett företag som värnar om Miljön

  • Vi värnar om det naturliga kretsloppet både när det gäller material och återvinning i hela vår verksamhet.
  • Hundra procent av det skrot som genereras i verksamheten, återvinns.
  • Vårt agerande präglas av respekt för andras åsikter och värderingar.