CE-märkta

“CE-märkta” – men vad betyder det här egentligen?

Kvalitet och trygghet går hand i hand genom hela vår produktion – från beställning till färdig leverans av våra kundanpassade plåtprodukter. Många profiler och komponenter från oss är märkta med en klisterlapp som visar att de är “CE-märkta” – men vad betyder det här egentligen?

– Jo, det betyder att den märkta produktens egenskaper svarar upp mot kraven i en europeisk harmoniserad standard som i detalj beskriver vilka egenskaper den märkta produkten ska ha. Ordet harmoniserad innebär att Europas länder har kommit överens om att standarden ska gälla inom Europa, beskriver Bo Vejmarker från K-poolen, som är på plats hos oss på O-Profil Plåt en dag i veckan. Med hans ovärderliga hjälp har vi full koll på alla moment i våra tillverkningsprocesser.

– Inom Europa och i Sverige ställs det särskilda krav på byggprodukter som ska användas till bärande konstruktioner av stål och aluminium, berättar Bo. Profiler för bärande konstruktioner ska vara CE-märkta enligt standard 1090 och O-Profil är godkända och certifierade för att få göra detta.

Våra kunder kan känna sig trygga i att produkterna är kvalitetskontrollerade genom hela kedjan – från råmaterial till färdig produkt. CE-märket vittnar bland annat om att stålet i den märkta profilen går att spåra och härleda ända tillbaka till stålverket.

O-Profil FPC består av en samling dokument i form av manualer, rutiner och instruktioner som alla styr vårt arbetssätt – vår egen ”Bibel”, som Bo kallar den. Vid produktionsmaskiner och på kontoret finns ”Bibeln” utplacerad för att våra medarbetare enkelt och lätt ska ha tillgång till korrekt information vid behov.

– Rättigheten att CE-märka förnyas årligen efter besiktning och godkännande av Nordcert. Men arbetet bakom den där lilla klisterlappen som visar CE-märkning är både omfattande, grundligt och ständigt pågående, säger Bo som har lång erfarenhet av att jobba med utveckling av kvalitetssystem och som dessutom själv arbetat många år inom plåtindustri.

Med Bos hjälp kontrollerar vi våra arbetsrutiner vid interna revisioner flera gånger om året. Kritisk granskning föranleder uppdateringar och kompletteringar när så behövs. Det handlar om trygghet, säkerhet och kvalitet – både för våra medarbetare, vår arbetsmiljö och för våra kunder.