Som underleverantör till RUUKKI har vi levereat beslag till nedan objekt.