Till detta objekt levererades rostfria beslag samt huv.