Fasadkassetter går att få i ett 10-tal olika kulörer som std med min tjocklek på 1,0 mm. Även aluminium i begränsad omfattning. Max bredd 700 mm & max L=4000mm. För inklädnad av framförallt ind.byggnader eller kontorslokaler, synliga fogar både lodrät & vågrät, ger ett rutindelat mönster.